Pokud jste na našem e-shopu zakoupili zboží, které vykazuje vady, níže naleznete nejčastější dotazy zákazníků, ze kterých se můžete dozvědět, jak postupovat v případě reklamace, nebo zda máte na reklamaci nárok.

Před zahájením reklamačního řízení doporučujeme zálohovat všechna data uložená v zařízení. Je velmi pravděpodobné, že při reklamaci o uložená data přijdete, jelikož se zařízení obvykle vrací do továrního nastavení, aby se vyloučil vliv aplikací třetích stran na závadu.


Zboží je možné reklamovat v kterékoliv z kamenných prodejen SPACE nebo zasláním zboží spolu s kopií prodejního dokladu a průvodním dopisem na adresu:

SETOS spol. s r.o.
K Bílému Vrchu 2978/5
193 00 Praha 20

 


Jak dlouhá je záruční doba?

Standardní záruční doba na zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.  Kupující bere na vědomí, že odhadovaná životnost baterie je 6 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty, tím nejsou nijak dotčena zákonná práva kupujícího z vadného plnění. Pokud je kupujícím podnikatel záruční doba je 12 měsíců. Je-li na prodávaném zboží vyznačena lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.


 


Kdy vzniká nárok na reklamaci zboží?

> V případě, že zákazník zjistí jakýkoliv rozpor s kupní smlouvou v okamžiku převzetí zboží, je dodavatel povinen takovouto vadu neprodleně odstranit.
V případě, že se vada projeví do 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem, má zákazník právo:
        a) na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
        b) na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
        c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou má kupující právo:
        a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
        b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci,
        c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
V případě, že je kupujícím podnikatel, přechází odpovědnost za škodu na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Jestliže kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Reklamace se nevztahují na případy:
        a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním zákazníka,
        b) prokazatelných nedovolených zásahů do zboží,
        c) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
        d) vady způsobené vlivem živelných katastrof

 


Co dělat, když vám dorazilo poškozené zboží?

Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zákazník přebírá zboží od dopravce. Zákazník je povinen při převzetí balíku od dopravce zkontrolovat tento balík, zda nebyl mechanicky poškozen. Pokud je obal porušen tak, že lze předpokládat poškození zboží, je zákazník oprávněn tento balík nepřevzít. Pokud zákazník zjistí mechanické poškození zboží až po rozbalení balíku, je povinen o této skutečnosti informovat dodavatele do 48 hodin od převzetí balíku na e-mail ispace@setos.cz.


 


Jak reklamovat zboží zakoupené v e-shopu?

Zboží zakoupené v e-shopu je možné reklamovat na kterékoliv z našich prodejen - https://www.ispace.cz/prodejny-space. K reklamaci je vhodné vzít s sebou prodejní doklad, nebo alespoň jeho číslo, či číslo objednávky.

Zboží je také možné zaslat poštou nebo jinou přepravní službou na adresu našeho centrálního skladu:
SETOS spol. s r.o.
K Bílému Vrchu 2978/5
193 00 Praha 20

Balíček je třeba ošetřit proti poškození obsahu, například vyplněním prázdného prostoru výplňovým materiálem. Do balíčku je třeba vložit průvodní dopis, ve kterém bude popsána závada, vaše kontaktní údaje a informaci, zda preferujete výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny v případě, že zboží nebude možné opravit. Pokud požadujete vrácení kupní ceny zboží, připojte číslo účtu, na který chcete zaslat vrácenou částku a číslo prodejního dokladu nebo objednávky. Ideální je přiložení kopie prodejního dokladu.

 


Jak vrátit zboží zakoupené do 14 dnů bez udání důvodu?

Zákonná lhůta pro vrácení zboží zakoupené na e-shopu www.ispace.cz bez udání důvodu je do 14 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží. Tato lhůta slouží k vyzkoušení zboží. Vrácené zboží by však nemělo vykazovat známky používání, v opačném případě jsme oprávněni požadovat úhradu nákladů na opětovné uvedení do původního stavu. Lhůta je v podstatě náhradou vyzkoušení produktu v kamenné prodejně a nelze si ji vykládat jako lhůtu pro zapůjčení výrobku. Zboží doporučujeme vracet v originálním obalu. Zákazník je v tomto případě povinen zaslat, nebo předat zboží zpět prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Peníze vám budou připsány na účet nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Po uplynutí 14 denní lhůty není možné zařízení zakoupené v e-shopu vrátit ani vyměnit.

Na zboží zakoupené na prodejně se 14 denní lhůta nevztahuje. Předpokládá se, že zákazník si zboží vyzkoušel při jeho zakoupení a není tedy možné jej vrátit ani vyměnit.


 


Je možné zvolit si způsob řešení reklamace?

Ano, pokud bude vaše reklamace uznána, můžete si zvolit, zda chcete vrátit peníze nebo zboží vyměnit za nové. Konečné řešení se však stanovuje dle zákona.

 


Je třeba reklamovat zboží včetně originálního obalu?

Zboží doporučujeme reklamovat včetně originálního obalu, ale není to nutností.


 


Je třeba reklamovat zboží včetně příslušenství?

Ano, zboží reklamujte vždy včetně příslušenství, jelikož může být příčinou závady, nebo se může vada projevovat pouze s tímto příslušenstvím. Je třeba, abychom toto otestovali. Pokud nám používané příslušenství k reklamaci neposkytnete, nemusí se u nás reklamovaná vada projevit a nebudeme moci reklamaci vyřešit k vaší spokojenosti.

 


Je možné reklamovat příslušenství, které bylo součástí balení zakoupeného výrobku?

Ano, k reklamaci je ale potřeba přiložit i hardware. Příslušenství nelze reklamovat samostatně bez hlavního výrobku.


 


Jak reklamovat zboží s dárkem?

V případě, že vracíte zakoupené zboží, ke kterému jste dostali jako bonus dárek, náleží tento dárek vám a není třeba ho vracet spolu se zbožím. Pokud však využijete možnost vrácení zboží do 14 dnů, je třeba zboží vrátit kompletní, tedy včetně originálního obalu a případného dárku. Pokud dojde k poškození zboží, které jste získali jako dárek k zakoupenému zboží, je tento dárek předmětem darovatelské smlouvy a nevztahuje se na něj zákonná záruka.

 


Co dělat, když se mi telefon nebo tablet poškodil mechanicky, ale záruční doba ještě nevypršela?

Zákonná záruka na zařízení se nevztahuje na mechanická poškození. V případě, že dojde k mechanickému poškození zařízení, je třeba nechat telefon nebo tablet, případně jiný hardware, nechat opravit v autorizovaném servisu výrobce zařízení, aby mohla být záruka na zařízení zachována. Seznam autorizovaných servisů naleznete
ZDE.

Pokud má zákazník k zařízení přikoupené připojištění, řeší se mechanické poškození jako pojistná událost přímo s pojišťovnou.


 


Co dělat, když záruka na zakoupené zařízení už vypršela?

Pokud se vaše zařízení porouchalo po uplynutí záruční doby, a to standardní nebo prodloužené, můžete jej nechat opravit v jakémkoliv servisu.